'Ik blijf aan het werk' is een project van het VU medisch centrum over aan het werk blijven met een chronische ziekte. Dit project is gesubsidieerd door Instituut Gak.

Zelfstandig ondernemers gezocht voor groepsinterviews

Waarom doen we dit onderzoek?

Het aantal werkenden met een chronische ziekte zal in de komende jaren toenemen door verhoging van de pensioenleeftijd en de verbeterde medische zorg. Veel mensen met een chronische ziekte kunnen goed en zonder problemen functioneren in hun werk. Er zijn echter ook werkenden met een chronische ziekte die wel problemen ervaren op hun werk, waardoor de kans bestaat dat deze mensen (tijdelijk) uitvallen of zelfs hun baan verliezen. Voor mensen met een chronische ziekte is het vaak lastiger om na uitval weer terug te keren in het werk. Aan het werk blijven ondanks het hebben van een chronische ziekte is daarom belangrijk. Zelfredzaamheid kan werkenden met een chronische ziekte helpen om aan het werk te blijven.

In dit project willen we onderzoeken hoe we werkenden met een chronische ziekte beter kunnen ondersteunen zodat zij aan het werk kunnen blijven en hoe sociaal geneeskundigen (bedrijfs- en verzekeringsartsen) deze ondersteuning in het werk kunnen bieden.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma is te lezen op de website van Instituut Gak

Groepsinterviews

In dit onderzoek gaan we groepsinterviews houden waarin we de deelnemers vragen naar hun ervaringen, meningen en ideeën. Als u zelfstandig ondernemer bent met een chronische ziekte, dan kunt u mee doen met dit onderzoek. Wanneer u toestemt om mee te werken aan dit onderzoek nodigen we u uit om eenmalig deel te nemen aan een groepsinterview.

Onderwerpen:

  • Uw ervaringen op het werk.
  • Mogelijke barrières en bevorderende factoren om aan het werk te blijven.
  • Eventuele ondersteuning die u ontvangt (familie, collega’s, bedrijfsarts).
  • Verbeterpunten voor ondersteuning door de sociaal geneeskundige (bedrijfs- of verzekeringsarts).

Uw ervaringen dragen bij aan de verbetering van ondersteuning voor werkenden met een chronische ziekte in hun werk.

Duur

Het groepsinterview zal tussen de 1,5 en 2 uur duren

Locatie

VU medisch centrum, Medische faculteit, van der Boechorststraat 7, Amsterdam

Aanmelden

Om deel te nemen aan het groepsinterview kunt u contact met mij (Astrid Bosma) opnemen via de e-mail of door te bellen met 020-4448707.

Vergoeding

Voor uw bijdrage ontvangt u reiskostenvergoeding en een cadeaubon.

Informatie over onderzoeker

Iets over mezelf

Sinds maart ben ik onderzoeker op dit project. De reden dat ik juist dit onderzoek wilde doen, is omdat ik iets wil doen voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk zijn. Als ervaringsdeskundige weet ik namelijk hoe lastig het kan zijn om te werken met een chronische ziekte. Ik hoop met dit onderzoek echt bij te kunnen dragen aan een verbeterde ondersteuning zodat het voor zoveel mogelijk werkenden met een chronische ziekte mogelijk is om aan het werk te blijven.

Contactgegevens voor verdere informatie

Wilt u eerst nog wat meer informatie voordat u zich aanmeldt voor het groepsinterview? U kunt dan contact met mij (Astrid Bosma) opnemen via de e-mail of door te bellen met 020-4448707.